Werk jij bij een bedrijf waar veel vloeistoffen worden opgeslagen in een magazijn of werk je met gevaarlijke vloeistoffen? Zorg er dan voor dat je volgens de wetgeving deze stoffen opslaat. Zo moet je van de Nederlandse wet lekbakken gebruiken voor opslag. Anders krijg je te maken met zeer dure boetes. In dat geval kan je beter goedkope lekbakken aanschaffen! Niet elke bak kan trouwens functioneren als lekbak. Er zijn bepaalde voorwaarden waar zo’n lekbak aan moet voldoen. Ontdek hier welke goedkope lekbakken geschikt zijn voor de opslag van gevaarlijk vloeistoffen. Voorkom ook dure boetes! Lees duidelijk de wetgeving en volg deze altijd netjes. Hier ontdek je in het kort alles over deze bakken en de opslag van gevaarlijke vloeistoffen.

Wetgeving over opslag van vloeistoffen

Wanneer je op regelmatige basis werkt met gevaarlijke vloeistoffen of deze moet opslaan in het magazijn, moet je dit doen zoals in de wet staat vastgelegd. Deze regels zijn opgesteld met het idee om de risico’s voor de mens en de natuur zo veel mogelijk te verminderen. Opslag van elke vorm van schadelijke stoffen brengt namelijk behoorlijk wat risico’s met zich mee. Om die kans op ongelukken en beschadigingen zo klein mogelijk te maken, zijn er strenge eisen gesteld aan de wijze waarop vloeistoffen opgeslagen worden. Voorbeelden van dit soort wetten zijn De Wet Milieubeheer en De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Daarin staat dus bijvoorbeeld dat gevaarlijke vloeistoffen alleen met lekbakken in opslag mogen worden geplaatst. Aan lekbakken zijn ook weer allemaal specifieke eisen gesteld.

Eisen van geschikte lekbakken

De exacte eisen voor lekbakken kunnen per sector verschillen. Wel is het gewoon om de vloeistoffen in verpakking op te slaan. In de wet staat bijvoorbeeld wel vastgesteld dat lekbakken bestand moeten zijn tegen bepaalde stoffen. Daarom zijn er zowel kunststof als metalen lekbakken verkrijgbaar. Daarnaast moeten de bakken ook een bepaalde opvangcapaciteit hebben. Wanneer er een vloeistof op een lekbak geplaatst wordt, moet de opvangcapaciteit van de lekbak groter zijn dan de inhoud van de verpakking. Zo voorkom je dat de vloeistof buiten de lekbak terecht komt. Voor elke vorm van opslag is er gelukkig vandaag de dag een geschikte lekbak te vinden. Er bestaan zelfs speciale lekbakken die kunt gebruiken voor pallets. Ook zijn er bakken die je eenvoudig op kan stapelen wanneer ze niet in gebruik zijn. Kortom, voorkom schade en zorg dat je volledig voldoet aan de wetgeving. Dat is de goedkoopste manier om dure boetes te vermijden.